ד"ר יוסף ארידן
פיתוח קול
בדגש ביצוע.

יוסף ארידן בסטודיו פונה למצלמה, ברקע פסנתר כנף
"...הדגש בשיעורים שלי הוא על ביצוע מעשי, ולכל תרגיל יש מטרה פרקטית. העיקר הוא יישום הטכניקה ישירות על השירה, ולכן בכל שיעור - שרים. כשיש הסבר הגיוני לכל פעולה, ההתקדמות היא מובנת מאליה."
שיעורי פיתוח קול
סרטוני הדרכה
רכישת דיסק תרגילים